dilluns, 3 de juliol de 2017

Continguts mímins recuperació de 2n de batxillerat


DIBUIX TÈCNIC 2

-El sistema dièdric: Elements, moviments, interseccions, veritables magnituds. 
-Poliedres regulars (tetraedre i hexaedre).

Continguts mínims recuperació de 1r de batxillerat


DIBUIX TÈCNIC 1

-Construccions geomètriques fonamentals.
-Polígons. La circumferència. Tangencies i enllaços.
-El sistema dièdric. Elements. Representació punt, recta i pla. Interseccions recta, pla.
-Corbes geomètriques. Paràboles.
-El sistema axonomètric. Fonaments. Elements. Tipus d’axonometries.

Continguts minims d’ESO per la prova de setembre 2017


Continguts 1r ESO

El color: Teoria i classificació.
Geometria plana:
Traçats bàsics (mediatriu i bisectriu)
Semblança i proporcionalitat (Tales)
Polígons regulars. Construcció.

Continguts 3r ESO

El color: Teoria i classificació.
Textures: Concepte i classificació.
Geometria plana: Triangles, classificació.
Traçats bàsics (mediatriu, bisectriu)
Polígons regulars. Construcció.
Clarobscur.

Continguts 4t ESO

Llenguatge audiovisual. Elements.
Sistemes de representació: Dièdric. Vistes.
Axonomètric.
Formes geomètriques simples.

diumenge, 2 de juliol de 2017

DOSSIERS D'ESTIU 2017

És condició indispensable entregar el dossier d'estiu el dia de l'examen. Si no es presenten els treballs ni els dossiers que es demanen no es podrà fer l'examen.

Per a fer l'examen s'ha de portar: Compàs, joc d'escaires, llapis, goma d'esborrar, maquineta de fer punta i colors de fusta o ceres.

Recuperacions de setembre 2017 : 1r d'ESO


Recuperació d’Educació Visual i Plàstica : 1r ESO

- Làmina 1
Fes el dibuix d’una planta en una torreta i “pinta-ho” amb textures gràfiques.
Tècnica: Retoladors fins o bolígrafs de diferents colors.
Format DIN4.

- Làmina 2
Dibuixa un bodegó. (Pots dibuixar diferents fruites o verdures). Observa la llum, i fes el degradat, destacant les parts clares i les parts fosques.
Tècnica: Llapis.
Format : DIN4

- Làmina 3
Fes un  dibuix lliure. Després amb una línia imaginaria, la part esquerra del dibuix la pintes amb la gamma freda i la part dreta amb la gamma càlida.
Tècnica: Retoladors
Format: DIN4.

- Làmina 4
Polígons regulars inscrits en una circumferència
Divideix en dos un full DIN4. En una de les meitats fes un hexàgon amb un radi de 6 cm.  En l’altra meitat fes un octàgon de 6 cm. de radi també.
Podeu consultar la página web: www.educacionplastica.net dins  l’apartat: trazados geométricos

- Làmina 5
Fes un anunci publicitari. Has d’inventar:  la marca (nom del producte), el logotip i l’eslògan.
Tècnica: Collage.
Format: DIN4

Per aprovar l'assignatura de Visual i Plàstica, tant de 2n ESO com de 3r i 4rt d'ESO, com les proves de la GESO, s'ha de passar un examen.

Per poder fer l'examen, s'han de presentar els treballs que es demanen.  Si no es presenten els treballs, NO es podrà fer l'examen.

*Molt important: Per fer l'examen, s'ha de portar: Compàs, escaire, cartabó, goma d'esborrar, maquineta i colors de fusta.

Recuperacions de setembre 2017 : 3r d'ESO


Recuperació d’Educació Visual i Plàstica : 3r ESO

- Treball sobre el color.  
 • Definició (Què és el color?)
 • Mescla additiva (Què és?, colors llum primaris, colors llum secundaris,…)
 • Mescla sostractiva (Què és?, colors primaris, colors secundaris,...)
 • Cercle cromàtic (Què és?, dibuixar un exemple,...)
 • Colors complementaris (Quins són? Què és?, posar exemples,...)
 • Simbologia dels colors (explicar i posar exemples)

- Làmina 1
Concepte: Xarxa modular.
Temàtica: Dissenya un mòdul i realitza la teua pròpia xarxa modular. Pots utilitzar un mòdul de formes orgàniques o geomètriques
Tècnica: llapis de colors o retoladors.

- Làmina 2
Concepte: Gamma contrastada (amb colors freds i càlids)
Tècnica: Collage
Temàtica: Construeix una cara a partir del contrast de colors freds i càlids.

- Làmina 3
Concepte: Dissenya una composició per a decorar la paret d’un negoci (pot ser un gimnàs, una tenda, un hotel, un spa...). Utilitza la línia per a transmetre sensacions que li pugin anar bé al negoci que hagis triat. Cal que expliquis quin tipus de línies has triat i perquè, quines sensacions vols trasmetre (part posterior del full)
Tècnica: lliure.

- Làmina 4
Concepte: Polígons regulars inscrits en una circumferència
Dividir la làmina en quatre rectangles iguals i a cadascun dels rectangles dibuixar un polígon dels següents: pentàgon, hexàgon, octàgon i polígons de 9 costats utilitzant el mètode general. Podeu consultar la página web: www.educacionplastica.net dins de l’apartat: trazados geométricos

- Làmina 5
Concepte: perspectiva cònica
Temàtica: Dibuixar i acolorir, amb colors de fusta, un carrer en perspectiva cònica frontal.

- Fitxes de vistes en dièdric
Imprimir les fitxes: Ejercicios de vistas. Nivel elemental.
Podeu trobar les fitxes en la página web: www.educacionplastica.net dins de l’apartat: sistema diédrico.

Per aprovar l'assignatura de Visual i Plàstica, tant de 2n ESO com de 3r i 4rt d'ESO, com les proves de la GESO, s'ha de passar un examen.

Per poder fer l'examen, s'han de presentar els treballs que es demanen.  Si no es presenten els treballs, NO es podrà fer l'examen.
*Molt important: Per fer l'examen, s'ha de portar: Compàs, escaire, cartabó, goma d'esborrar, maquineta i colors de fusta.

Recuperacions de setembre 2017 : 4rt d'ESO


Recuperació d’Educació Visual i Plàstica : 4rt ESO

-Sistema dièdric
Fitxes de vistes en dièdric. Imprimir les fitxes que trobareu a la pàgina web: www.educacionplastica.net dins de l'apartat: Sistema diédrico. Ejercicios de vistas. Nivel medio.

-Sistema axonomètric.
Fitxes de vistes en isomètric. Imprimir les fitxes que trobareu a la pàgina web: www.educacionplastica.net .
Cal anar a la pestanya de perspectivas, i seguir la ruta: Perspectiva Axonométrica Ortogonal, Perspectiva Isométrica.
Un cop a dins de Perspectiva Isométrica cal anar a Cuaderno de ejercicios de perspectiva isométrica.
Baixar-se i imprimir-se el PDF i realitzar les fitxes.

-Concepte Composició
Realitzar, amb un mínim de 10 fotografies, una seqüencia cinematogràfica d'unitat/acció (explicar una acció). Has de fer servir els diferents plans que s'usen tan en cinema com en el còmic (pla general, de detall, primer pla, pla americà, primeríssim primer pla, gran pla general). L'exercici ha de portar un títol.

Per aprovar l'assignatura de Visual i Plàstica, tant de 2n ESO com de 3r i 4rt d'ESO, com les proves de la GESO, s'ha de passar un examen

Per poder fer l'examen, s'han de presentar els treballs que es demanen.  Si no es presenten els treballs, NO es podrà fer l'examen.

*Molt important: Per fer l'examen, s'ha de portar: Compàs, escaire, cartabó, goma d'esborrar, maquineta i colors de fusta.
dimecres, 1 de març de 2017

Proves GESO de dibuix, el 14 de març de 2017


Recuperació d’Educació Visual i Plàstica : GESO

 - Treball sobre el color.  
 • Definició (Què és el color?)
 • Mescla additiva (Què és?, colors llum primaris, colors llum secundaris,…)
 • Mescla sostractiva (Què és?, colors primaris, colors secundaris,...)
 • Cercle cromàtic (Què és?, dibuixar un exemple,...)
 • Colors complementaris (Quins són? Què és?, posar exemples,...)
 • Expressivitat dels colors (explicar i posar exemples)

- Làmina 1
Concepte: el cartell.
Temàtica: Cartell anunciador d’una excursió per la muntanya, organitzada pel grup excursionista Sender, el dia 5 de setembre.
Tècnica: colors de fusta o retoladors i textures tàctils


- Làmina 2
Concepte: Gamma contrastada (amb colors freds i càlids)
Tècnica: Collage
Temàtica: Construeix un paisatge a partir del contrast de colors freds i càlids.


- Làmina 3
Concepte: Textures gràfiques
Tècnica: Retoladors
Temàtica: Representa un personatge. Aprofita el fons per a dibuixar també diferents textures gràfiques. Pots situar el personatge en un entorn urbà o a la natura.


- Làmina 4
Concepte: Polígons regulars inscrits en una circumferència
Dividir la làmina en quatre rectangles iguals i a cadascun dels rectangles dibuixar un polígon dels següents: pentàgon, hexàgon, octàgon i polígons de 9 costats utilitzant el mètode general. Podeu consultar la página web: www.educacionplastica.net dins de l’apartat: trazados geométricos


- Làmina 5
Concepte: perspectiva cònica

Temàtica: Dibuixar i acolorir, amb colors de fusta, una habitació en perspectiva cònica frontal. 

- Fitxes de vistes en dièdric 

Imprimir les fitxes: Ejercicios de vistas. Nivel elemental.
Podeu trobar les fitxes en la página web: www.educacionplastica.net dins de l’apartat: sistema diédrico.

Per aprovar l'asignatura de Visual i Plàstica, tant de 2n ESO com de 3r i 4rt d'ESO, com les proves de la GESO, s'ha de passar un examen.

Per poder fer l'examen, s'han de presentar els treballs que es demanen.  Si no es presenten els treballs, NO es podrà fer l'examen. 


*Molt important: Per fer l'examen, s'ha de portar: Compàs, escaire, cartabó, goma d'esborrar, maquineta i colors de fusta.

dilluns, 19 de desembre de 2016

Recuperacions de febrer 2017 : 4rt d'ESO: Educació Visual i Plàstica. Curs 2016/17

Recuperació d’Educació Visual i Plàstica : 4rt ESO 

- Treball: Art del segle XX. 
Busca, analitza i explica de forma ordenada els moviments artístics més importants que van anar apareixent al segle XX. Cal que anomenis als artistes més destacats de cada moviment, els temes més utilitzats, els trets estilístics més representatius, que incloguis fotografies d’algunes de les obres, etc.


- Làmina 1
Concepte: clarobscur.
Temàtica: Dibuixa una composició amb un cub, un con i una esfera. Crea volum utilitzant el clarobscur.
Tècnica: llapis o carbonet.


- Làmina 2
Concepte: Disseny d’indumentària
Tècnica: colors de fusta o retoladors
Temàtica: Dissenya un disfressa. Cal que primer dibuixis una figura humana utilitzant una proporció de set caps i mig.


- Làmina 3
Concepte: Corbes tècniques
Dividir la làmina en quatre rectangles iguals i a cadascun dels rectangles dibuixar un oval donat l’eix major, un oval donat l’eix menor, un ovoide i una espiral. Podeu consultar la pàgina web: www.educacionplastica.net dins de l’apartat: trazados geométricos


- Làmina 4
Concepte: Logotip
Tècnica: Retoladors o colors de fusta
Temàtica: Dissenya un logotip d’una escola de ball. Utilitza al teu disseny alguna de les corbes tècniques que hem vist al curs (oval, ovoide o espiral)


- Làmina 5
Concepte: perspectiva cònica obliqua (dos punts de fuga).
Temàtica: Dibuixar i acolorir, amb colors de fusta, un edifici en perspectiva cònica obliqua. 


- Làmina 6
Concepte: Retrat
Tècnica: llapis
Temàtica: Realitza un retrat del natural d’un familiar o amic teu. Dóna-li l'acabat corresponent utilitzant el clarobscur.Per aprovar l'asignatura de Visual i Plàstica, tant de 2n ESO com de 3r i 4rt d'ESO, s'ha de passar un examen.

Per poder fer l'examen, s'han de presentar els treballs que es demanen.  Si no es presenten els treballs, NO es podrà fer l'examen. 


*Molt important: Per fer l'examen, s'ha de portar: Compàs, escaire, cartabó, goma d'esborrar, maquineta i colors de fusta.

Recuperacions de febrer 2017 : 3r d'ESO: Educació Visual i Plàstica. Curs 2016/17

Recuperació d’Educació Visual i Plàstica : 3r ESO 

 - Treball sobre el color.  
 • Definició (Què és el color?)
 • Mescla additiva (Què és?, colors llum primaris, colors llum secundaris,…)
 • Mescla sostractiva (Què és?, colors primaris, colors secundaris,...)
 • Cercle cromàtic (Què és?, dibuixar un exemple,...)
 • Colors complementaris (Què és?, posar exemples,...)
 • Expressivitat dels colors (explicar i posar exemples)

- Làmina 1
Concepte: el cartell.
Temàtica: Cartell anunciador d’una excursió per la muntanya, organitzada pel grup excursionista Sender, el dia 5 de setembre.
Tècnica: colors de fusta o retoladors i textures tàctils


- Làmina 2
Concepte: Gamma contrastada (amb colors freds i càlids)
Tècnica: Collage
Temàtica: Construeix un paisatge a partir del contrast de colors freds i càlids.


- Làmina 3
Concepte: Textures gràfiques
Tècnica: Retoladors
Temàtica: Representa un personatge. Aprofita el fons per a dibuixar també diferents textures gràfiques. Pots situar el personatge en un entorn urbà o a la natura.


- Làmina 4
Concepte: Polígons regulars inscrits en una circumferència
Dividir la làmina en quatre rectangles iguals i a cadascun dels rectangles dibuixar un polígon dels següents: pentàgon, hexàgon, octàgon i polígons de 9 costats utilitzant el mètode general. Podeu consultar la página web: www.educacionplastica.net dins de l’apartat: trazados geométricos


- Làmina 5
Concepte: perspectiva cònica

Temàtica: Dibuixar i acolorir, amb colors de fusta, una habitació en perspectiva cònica frontal. 

- Fitxes de vistes en dièdric 

Imprimir les fitxes: Ejercicios de vistas. Nivel elemental.
Podeu trobar les fitxes en la página web: www.educacionplastica.net dins de l’apartat: sistema diédrico.

Per aprovar l'asignatura de Visual i Plàstica, tant de 2n ESO com de 3r i 4rt d'ESO, s'ha de passar un examen.

Per poder fer l'examen, s'han de presentar els treballs que es demanen.  Si no es presenten els treballs, NO es podrà fer l'examen. 


*Molt important: Per fer l'examen, s'ha de portar: Compàs, escaire, cartabó, goma d'esborrar, maquineta i colors de fusta.